Нова сграда в централната част на кв. Тракия гр. Пловдив